ZieMarie coaching

Van harte welkom bij ZieMarie coaching!

Wil je eerlijk naar jouw/jullie team kijken? Dan is ZieMarie zeker iets voor jou/jullie.Teamcoaching is het stimuleren van gezamenlijk eigenaarschap nemen voor professionele team(competentie)ontwikkeling en het resultaat daarvan.

Als teamcoach richt ik me allereerst op gezamenlijk de vraag formuleren en de resultaten die een coachingstraject moet opleveren. Een van de succesfactoren voor een effectief team is de aandacht voor de teamleden voor de interactie die in het  hier en nu plaatsvindt. Ik richt me op de interactieprocessen in het team.Gekeken wordt naar groepsdynamische invalshoeken. Hierbij ga ik ervan uit dat gedrag van mensen altijd gedrag in context is.

Leiderschap en eigenaarschap zijn belangrijke thema’s als het gaat om het coachen van een team. Mooi aan Teamcoaching is dat het team zelf een manier vindt waarop de interactie het optimaal samenwerken kan versterken. Coaching is zodoende gericht op het leren met elkaar, met als resultaat dat de teamontwikkeling verder komt. Dit vanuit een gezamenlijk eigenaarschap van het resultaat.

Als coach stel ik vragen en zet actieve werkvormen in om jouw/jullie team bewust te maken van hoe de interactie het optimaal samenwerken kan versterken.

Twijfel je nog? Maak dan een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek!