Coachen

Visie

Individuele coaching

Coachen is een vorm van begeleiden waarin ik als coach in een vertrouwde setting op basis van gelijkwaardigheid m.b.v. methodisch werken op zoek ga naar innerlijke drijfveren, overtuigingen en competenties.

Er worden drie fasen doorlopen:

  1. Bewustwording
  2. Verantwoordelijkheid
  3. Leren en handelen

Doordat ik vragen stel, wordt er een denkproces op gang gebracht en word je  bewust van houding, kennis en vaardigheden. Door inzet van verschillende werkvormen krijg je zicht op onbewust(e) overtuigingen, emoties en gedrag.Door deze bewustwording en hier verantwoordelijk voor te zijn, kun je je richten op een doel voor de toekomst.  Coachen is doel-en toekomstgericht!
Doordat je weer weet hebt van onbewuste overtuigingen, emoties en gedrag en bezig bent met een doel en daardoor weer op de toekomst gericht bent, neemt het zelfaccepterend, zelfsturend, zelflerend en zelfoplossend vermogen toe en worden gewenste resultaten bereikt.

Werkwijze
Als coach help ik je om jezelf te helpen door voorwaarden te scheppen en werkvormen in te zetten die maken dat je je weer bewust wordt van je innerlijke drijfveren,overtuigingen en competenties. Als coach help ik je je bewust te worden van je denkvermogen maar ook weer van je gevoelens (lichaam), help ik bij het vinden van de balans tussen belasting en belastbaarheid, help ik om in te zoomen op je communicatie (zowel verbaal en non-verbaal) en op je omgeving (systeem). Dit met vooral actieve werkvormen. Ervaring is de beste leermeester!

Teamcoaching is het stimuleren van gezamenlijk eigenaarschap nemen voor professionele team(competentie)ontwikkeling en het resultaat daarvan. Als teamcoach richt ik me allereerst op gezamenlijk de probleemstelling formuleren en de resultaten die een coachingstraject moeten opleveren. Een van de succesfactoren voor een effectief team is de aandacht voor de teamleden voor de interactie die hier en nu plaatsvindt. Ik richt me op de interactieprocessen in het team.

Gekeken wordt naar groepsdynamische invalshoeken. Hierbij ga ik ervan uit dat gedrag van mensen altijd gedrag in context is. Met deze invalshoeken stel ik drie vragen over het gedrag van mensen in teams:

  1. Wat is hier aan de hand in de communicatie? (de oppervlaktestructuur)
  2. Hoe zit het hier formeel in elkaar (de harde structuur)
  3. Wat is hier eigenlijk aan de hand? (de dieptestructuur)

Aan de hand van deze drie structuren krijgen de teamleden zicht op wat er gebeurt in de communicatie en houd ik ze als teamcoach verantwoordelijk voor hun eigen aandeel in de communicatie (eigenaarschap). Tevens wordt door teamcoaching ervoor gezorgd dat de teamleden afstemming en openheid waarderen als middel om te komen tot een beter resultaat.

Leiderschap en eigenaarschap zijn belangrijke thema’s als het gaat om het coachen van een team. Mooi aan Teamcoaching is dat het team zelf een manier vindt waarop de interactie het optimaal samenwerken kan versterken. Coaching is zodoende gericht op het leren met elkaar, met als resultaat dat de teamontwikkeling verder komt. Dit vanuit een gezamenlijk eigenaarschap van het resultaat.