Referenties

“Bij Marieke heb ik een kort en krachtig coachingsprogramma doorlopen, toen ik op een kruispunt stond om belangrijke besluiten te nemen in gezin en werk.
De sessies met Marieke hebben mij geholpen om scherp te kijken naar mijn levensloop tot nu toe en het benoemen van impactvolle gebeurtenissen hierin. Van daaruit was ik beter in staat om de juiste besluiten te nemen om die route te kiezen waarin ik als mens in mijn kracht zit.”

HR-manager binnen bedrijfsleven

———————————————————————————————–

Marieke heeft tijdens de sessies bereikt dat ik scherper naar mezelf heb gekeken. Door goed en actief luisteren te combineren met het stellen van de juiste vragen ben ik vanuit mijn gevoel op zoek gegaan naar een juiste vervolgstap in mijn carrière. Marieke ondersteunt met het vinden van balans tussen gevoel en verstand!

Interim-directeur en onderwijsadviseur

———————————————————————————————–

Marieke weet elke keer de focus terug te  brengen op de kern waarom het uiteindelijk gaat. Ze legt de vinger op de zere plek. Dat maakte het confronterend maar daardoor heb ik ook stappen gezet.
Door haar betrokken, meelevende en vertrouwde houding heb ik het als een prettig coachtraject ervaren.

Docent mbo
———————————————————————————————

Door het coachingstraject met Marieke heb ik in grote mate inzicht gekregen in mijn eigen denkpatroon, een stuk bewustwording en daardoor stappen gezet.
Ik kan beter omgaan met wat ik wil, voel en in het hier-en-nu blijven.

Groepsleerkracht

———————————————————————————————-

Ik ben een aantal maanden met Marieke samen op pad geweest. Eerst 1x per 2 weken en later werd dit minder frequent. Wat heeft het coachingstraject mij opgeleverd? Ik probeer niet meer in “moeten” te denken, maar in “willen”.Heb geleerd beter naar mezelf te luisteren. Wat wil ik? Waarom wil ik dit?Probeer ook beter aan te geven in contacten met anderen wat ik wel leuk vind en wat niet. En ook een hele belangrijke: ik doe meer leuke, ontspannen  dingen!Hoewel ik het best zwaar vond om goed naar mezelf te kijken, te  ontdekken bij mezelf, ben ik erg blij met hoe ik me nu voel!

Thuiswerkende moeder

———————————————————————————————–

De coaching van Marieke heb ik als zeer positief ervaren. Ik heb het idee dat ik bij de hand genomen werd om naar mijn overtuigingen en valkuilen te kijken. Ook werd mij een spiegel voorgehouden om te zien hoe – en wat – ik nu eigenlijk communiceer. De verschillende werkvormen waren afgestemd op mijn persoonlijke hulpvraag en hebben me geholpen op een prettige manier een nieuwe persoonlijke ontwikkeling door te maken.

Stafmedewerker

———————————————————————————————–

Ik wist dat er iets moest veranderen..ZieMarie heeft me daarmee geholpen. Bewustwording, nagaan waar je energie van krijgt en waar je nou echt blij van wordt, stonden hierin centraal. Je gaat je realiseren dat het niet om “moeten”, maar juist om “willen” draait. Ik heb zowel persoonlijk als werkgerelateerd stappen gemaakt. Voor mij heeft dit geresulteerd in een nieuwe baan, waarvan ik iedere dag weer nieuwe energie krijg! Marieke, bedankt!

Backoffice medewerker

———————————————————————————————