Werkvormen

De werkvormen die ik inzet zijn slechts een middel om te komen tot bewustwording, verantwoordelijkheid en leren en handelen. Ervaring staat centraal, want ervaring is de beste leermeester!

Hieronder staan een aantal kernwoorden beschreven die tijdens de gesprekken zeker aan de orde komen.

Kernwoorden
‘Moeten’ ombuigen in ‘willen’ is een van de dingen waar ik als coach scherp op ben.Met het woordje ‘moeten’ leg je dingen buiten jezelf.
Het gaat erom : Wat wil jij?
Doordat er in deze maatschappij een groot beroep gedaan wordt op ons denkvermogen, vergeten we ons lichaam.
Denken en voelen weer in balans krijgen, is een van de dingen waar ik alert op ben. Weer in het hier-en nu komen.
Door werkvormen in te zetten die je  bewust maken van je lichaam.
De balans tussen belasting en belastbaarheid kun je alleen maar maken als je denken en voelen in balans zijn.

Denken en voelen komt ook terug in jouw manier van communiceren. Als je denken en voelen in balans zijn, zullen mensen jouw grenzen eerder respecteren en zullen ze beter begrijpen wat je bedoelt.  Ook kun je jezelf beter presenteren als dit in balans is.
Je kunt met je hoofd iets zeggen (verbaal) maar het in je lichaamstaal (non-verbaal) ontkrachten.Door te onderzoeken hoe de balans denken en voelen bij jou ervoor staat, word je je bewust van je denkpatroon maar ook van wat je nu eigenlijk voelt.Daardoor ben je beter in staat om goede keuzes te maken.

Hieronder verschillende methodieken die ik gebruik:

Oefeningen uit NLP 
NLP is gebaseerd op verschillende modellen en theorieën. Ze maakt van veel technieken gebruik. Binnen NLP wordt heel specifiek gebruik gemaakt van beelden als instrument en hulpmiddelen. Deze worden ingezet voor het aanbrengen van veranderingen in gedachten, gevoelens en gedrag. Bv. door te associëren en te dissociëren.

Transactionele Analyse 
Deze theorie bevat: hoe mensen psychologisch functioneren; hoe mensen communiceren en waardoor communicatiestoringen ontstaan; hoe beslissingen in de jeugd invloed hebben op het gedrag en op latere leeftijd met pijnlijke gevolgen.

Voice Dialogue: Psychologie van de ikken, gaat ervan uit dat iedereen uit meerdere ikken (stemmen) bestaat. Het richt zich op het ontdekken van wie je bent, in al je veelzijdigheid. Je ontdekt welke stemmen het in jou voor het zeggen hebben en waarom dat zo is.
Je leert onbenutte talenten beter te gebruiken en je maakt jezelf los van versleten gedrag en contraproductief gedrag.

Biografisch werken: een persoonlijk onderzoek waarbij eigen levenservaringen in kaart worden gebracht. Het doel is om in die verzameling zeer uiteenlopende ervaringen patronen te ontdekken, belangrijke thema’s en drijfveren.
Op deze manier ontstaat er een dieper inzicht in jezelf, je wensen en verlangens.
Vanuit dit inzicht zul je vervolgens beter in staat zijn keuzes te maken en richting te geven aan je leven en loopbaan.

Systemisch werken: Ons leven kent van jongs af aan vele systemen. De familiesystemen van onze vader en moeder en de verbinding tussen die systemen blijken vaak grote invloed te hebben op ons huidige functioneren. Daarnaast maken we deel uit van andere (maatschappelijke) systemen zoals onze school, een team, een vereniging en organisaties.
Door het opstellen van poppetjes krijg je inzicht in het systeem waar je onderdeel van bent.Het geeft resultaat in je belevingswereld, hoe je ernaar kijkt en hoe je deze ervaart.Het maakt de verborgen kracht van het totale systeem en hoe de zaken op elkaar inwerken heel duidelijk.